Issue Num 17  (Valentines Day 2003 )                            Page 3                              ANG TANJAYANON NEWSLETTER
Go to

Home

page1

page2

page3

page4

page5

page6
 
 
 

Go to

Home

page1

page2

page3

page4

page5

page6
  . . . tambal sa kamingaw

(A rehash of yesterday's anecdotes, witicisms, old corny jokes, - "things Tanjayanon Reader's comments, and/or contributions are welcome.  Write, call, fax or e-mail

Braddock Calumpang
braddcal@aol.com

Gift of Love

“Pare, baling gwapoha ng imong sapatos!”
“Bitaw.  Surprise gift ni kumare mo.”
“Surprise?  Ngano, unsa ma’y occasion?”
“Wala lang.  Nasayo ko’g  pa-uli gikan sa trabaho gabi-i, ug nakita ko lang ni sa ilalum sa among katre.  Diha pa gani to’y karsones, apan dili exacto nako.”

                                       Thanks to Engr Cyrus Alonso
                                                          PNOC, Dumaguete City
o-o-o-o-o-o

What’s up,  Doc

Doktor:  (human examina si Arsenio): As of now, dili
               pako maka-seguro kon unsa gyud ang imong
               sakit, Tungod tingali ni sa naghingaping
               pag-inum sa tuba.

Arsenio:  Ah, sige lang Dok.  OK, lang.  Mobalik  na lang               unya ko ug dili na ka hubog.
           
                                           Thanks to Lito Abejuela
                                                              Tanjay City
o-o-o-o-o-o

Memories of Eras

     Ika-usa kono diha, na-uli ni si Eras gikan sa simbahan,  Iya dayong gi-ingnan iyang sister si Annie: “Nang, intawon pud ang mga pungkol.  Dili na sila pakalawaton ni Padre Amin”.
“Ha, pasagad ra pud ka! Madahan pud si Padre Amin!”
So, ilang gisusi sa simbahan.  Ug to-ud man,  sa pwerta sa simbahan,  nga tungod sa iyang pagka-sagrado nga pare, mibutang ug usa ka “anunsyo si Padre Amin:   DILI PAKALAWATON SA LAWAS  SA ATONG GINOO KADTONG MGA MUGBOG SININA, DAGKUG LI-AB, UG KADTONG MGA WALAY BUKTON”.    
* * * * *

        Diha kono’y amigo si Eras nga  si Agosto (ambut unsa to’y apelledo).  Na-accidente ni siya unya namatay.   Danta’g pila ka bulan, na-accidente pud si (former Mayor) Julio (Garcia).   Dayon konong ingon ni Eras:  Intawon pud ang Tanjay.  Pulo na lang ka bulan ang nabilin.   Nangutana kono si Annie: Unsa’y napulo ka bulan na lang?  Ngano man?
       Tubag si Eras:  Kay intawon  wala na’s Julio, wala na’s Agosto  . . .

(Ed’s note:  “Eras” is the late Heradio S. Oracion, who we dearly miss.  We  always happily  remember him as
the life of all our gatherings, then.   Annie, her pretty sister, is the wife of our cousin, Mr Alfredo Ligo, who is  among the  top educators in  the Division of Negros Oriental.)

o-o-o-o-o-o-o-o
       
Y2K Sa Tanjay

       Bradd, just like the rest of the world, nagubot ang Tanjay pag-abut sa  bag-ong millennium Year 2000.   So in anticipation of the problems unique with Y2K,  some Bisayan words were changed to conform with the Y2K situation.   Here’s a sampling:  

           Uhaw  Y2BIG                        Nagpulaw Y2LOG
           Libat Y2NONG                      Pisot Y2LE
           Mingaw Y2PAD                   Yabag Y2NO
           Di-mangariyos Y2SOK        Bayot Y2MOY
           Pislat ug dughan Y2TOY    Basa Y2ALYA   

                                        Thanks to Bello S. Balbuena
                                                           Sacramento, CA

- - - - -
Ni-a pa gyud . . .

        Banda walay trumpet Y2ROTOT
        Gamantenir ug cerveza  Y2BA
        Dagat sa Lawton gilimpyohan  Y2YUM
        Mga buta managhigugma-ay  Y22KANAY    

                            Thanks to Ms.Clarissa Girasol-Schor
                                               Pasadena, CA

o-o-o-o-o-o

Barber Supercut

     Bag-ong minyo si Tanciong barbero.One day while nang-alot siya,  ningsulod sa iyang barberohan si Polding. “’Ciong, unsa man?  Dugay pa?”   
“Upat pa ning gahulat, so mga duha pa ka oras” tubag ni Tanciong.  Dayong talikod ni  Polding.
      Next day, sulod na pud si Polding. “’Ciong, unsa man?”  “Sus, lima ning gahulat, so mga tolo pa ka oras”
         Another day, diha na pud si Polding.  “Unsa man,  ‘Ciong?”     Gitan-aw ni Tanciong ang mga naghulat and said “Mga duha ka oras ug tunga tingali”.  Dayong lakaw ni Polding.   Mikunot ang agtang ni Tanciong.  Iyang gi-ingnan si Cesar, “Makalibug ni si Polding. Mangutana ug unsa kadugay iyang hulat, unya dili na mobalik.  Ambi, sunda ra gud siya ug asa punta.”


Back   | Top   | Next