Issue Num 13 (Summer, 1999)                                       Page 4                                    ANG TANJAYANON NEWSLETTER


          

Go to

Home

page1

page2

page3

page4

page5

page6

page7

page8

 

apo ni Manay Kirina.  Gwapa gyud to siya kaayo mao nga miturok sa kasingkasing ko ang usa ka
lunsay ug ti-unay nga pagbati alang kaniya (alang ni Victoria, dili alang ni Manay Kirina.). Sanglit manag-silingan man kami, si Tatay kay managguete man to siya, usahay kon daghan siyang tuba, iyang hatagan ang among silingan kay kusog man to siyang mo-inum ug tuba ( si Manay Kirina , dili si Victoria).  Ang iyang amahan (kang Victoria) usa ka estranghero sa barko.Ta-ason ug tindog si Victoria  unya  humot kaayo kay perme siyang haplasan ni Lola Kirina niya ug lana sa ilang-ilang. 
     Ang pitik sa akong kasing-kasing nagpasabut nga na-ibug gyud ko kaayo niya, ug bisan sa
kalinghud sa among mga panu-igon (Grade II pa mi kaniadto),  gusto ko nang ipahayag kaniya ang
akong gugma.  Apan guilu-um ko lang kay mas ta-as pa man siya kanako.  (Liwat ako ni Tatay nga
potot.)   Labut pa, very afraid lang ko, kay sige siyang ga-iningles - tinudlo-an ni Manay
Kirinang palahubog. 
     Usa ka adlaw, mi-adto si Victoria sa amo kay gui-sugo ni Lola Kirina nga mohulam ug kaguran.
Milagubo ang akong dughan.  Ako dayon siyang gui-ininglisan: "Victoria,  why are you long?"
(Nangutana ko  nganong ta-as man ka?)
     Si Victoria mitubag  (iningles pud):  "Is because I am not eat the food is the fry by the Purico and the  Viva"
     Guitan-aw ko siya'g maayo. Sus, pagkagwapa gyud niya. Dayon akong guipakaratan ug ininglish:
"Why is because the fry the Purico and  the Viva not eat  the food you?"
     "Is because Lola Kirina is know  you do not long by the Purico.  The Purico and the Viva is
make you short".
     Ah, mao diay kadto ang secreto ni Victoria: ta-as diay ang iyang height kay dili siya mokaon basta gui-mantika-an sa Purico ug Viva.  Mi-adto dayon ako sa kusina. Gui-kuha nako ang carton sa Purico ug akong gui-basa: PURICO, VEGETABLE SHORTENING.  Husto si Manay Kirina. Ang Purico
maka-potot.
 
                        Is bery tenk yu to yu, sir:
                               Mr  Pat(erio)  W.  Adaza
                                                      San Jose,  CA
                          o-o-o-o-o-o-o-o-o

Saving Private Ciano

     Si Manoy Ciano, a World War II veteran, was awarded US  citizenship by the Embassy in Manila.
Proud of his achievements, he was now on his way to the USA to spend the remaining years of his life as an American citizen.  At the clearance section at the Customs Area at the Los Angeles Airport, there were two tourists ahead of him in the line.
     In order to determine the number of days to allow arrivals to stay, the Officer asked the first tourist, a British national, the usual question: "Will you stay long here?"
     "I'm afraid not," answered the Britisher.  He was given six months.  (Manoy Ciano, eavesdropping,  was alarmed: 6 months only?)
     The Officer asked the second person, a Frenchman, the usual question: "Will you stay long?"
     "I'm afraid not," answered the Frenchman.  So he was given also six months.  (6 months, too short, thought Manoy Ciano)
     So when it was his turn, Manoy Ciano approached the Officer, straightened himself, chest out, stomach in, in the traditional Filipino veteran's pride.  And when he was asked the same usual
question, nanighawak gyud siya and in a loud voice, declared:  "I AM NOT AFRAID!"

                        Thanks to:

         Marianita- Fayssoux
Placentia,  CA
                   
o-o-o-o-o-o
Remembering Lolo Herman

     Ika-usa diha, guidala ako ni Lolo Herman (Borromeo) didto sa bulangan sa Ilaud.  Sa palko mi
nanglikod.  Tupad niya si Tio Isko Pilas.  Diha'y usa ka sultada, nga mao pa ngani pagbuhi,
usa ra ka labok, guibono dayon sa  balakiki ang ogis.   Da-ug dayon. 
     Napajud ni Tio Isko, "Pare, na-a juy mga tawong dimalason nga inig sultada,  adto siya sa makapusta sa itik"  (Ed's note: In the bulangan, "itik" is the term given to the wimp cock whose actions seem to be controlled and dominated by the opponent, with no chance of winning.)
     Dayong tubag ni Lolo Herman: "Husto na Pare, apan ang pinakadimalas gyung tawo, kahibalo kag unsa?    . . . mao kadtong tawong itik sa iyang balay."

                                Thanks to: Joji B. Espinas
                                            Houston, TX 
                                     o-o-o-o-o-o-o

Disclaimer: Don't read this!

     Diha'y tigulang, nagkooy-kooy na intawon, mi-adto sa doktor: "Dok, duna gyu'y diperensya  ning akong lawas.  Kay mo-"ots" gani ko, wala na may tingog, wala pu'y baho.   Sa una, kusog man ni kaayo - sipa gyud - unya makalipong ang baho.  Karon wala na man.  Ganiha samtang ga-hulat ko, ning-kuan ko maka-upat, apan wala gyu'y nahitabo.  Natingala lang ko nganong namahawa kadtong uban nga tupad nako."
     Gui-examin siya sa doktor.  Gui-taga-an ug tambal.
     Pagkahuman sa usa ka semana, mibalik ang tigulang.  Malipayon na.  "Doktor, maayo gyud ang imong tambal.  Karon madungog na nako  ang akong "'ots."  Problema na lang kay wala pa
guihapo'y baho."
     "Maayo," ingon si Doc, " na-ayo  na ang imong kabungol.  Karon atong tambalan ang imong
sinusitis.

                                    (With our apologies to:
                                        Mother Superior)
                                o-o-o-o-o-o
 
     Join . . .

TANJAY, 2000
Balik IHA   /  Balik TI   /  Balik ENI

We are one and we go as one!

 
*In time for the Holy Week

  *Re-live the memories

     *Reunions!  Reunions!  Reunions!
 

"Let us go, while we still can . . .
                      . . . and they're still there!!!"