Issue Num 13 (Summer, 1999)                                         Page 3                                         ANG TANJAYANON NEWSLETTER


           
Go to

Home

page1

page2

page3

page4

page5

page6

page7

page8

 

Annuit  Coeptis . . . .
.....tambal sa kamingaw
(A rehash of yesterday's anecdotes, witicisms, old corny jokes, - "things Tanjayanon Reader's comments, and/or contributions are welcome.  Write, call, fax or e-mail
Braddock Calumpang
braddcal@aol.com

Napajud Nila
(Tanjayanon for "Matud Nila")

"Tanjay. . . ,   ikaw ang gugma ko!"
        the late Mayor Crispiniano (Tio Nono
        Limbaga,   as he emotionally concludes  his
       speech in his  last and  final campaingn for 
       mayor of Tanjay in1961.

* * * *

"Tanjay,  someday I shall come home  .  .   to stay." 
        Pablito L. Manapol, not having been home 
        for over  30 years (now living in Arlington, 
       VA), this was the text of his ad in the souvenir 
        program during the 1995 Tanjay,USA fiesta 
        celebration.

* * * *

"Tanjay . . . ,   not just a town,  it's  a feeling!"
        Badingding Señeris-Gil, part of her inaugural
        speech as president of the Tanjay Association,
        USA in 1995.

* * * * 

"Tanjay, . . .  lungsod sa mga ma-anyag!"
        lyrics from one of the many songs  composed 
        by Andrews Calumpang extolling the beauty
        and virtues of the Tanjayanon  woman.

o-o-o-o-o-o

        Tambal sa Kala-ay?

      Pag-bisita niya diri sa ilang Bobbob ug Josie, mikomedya si Tio Meniong  (Cong. Herminio)
Teves  nga sa ato  na-ay iyang ka-ila nga permeng malipayon.  Ngano man?    Kay na-a siya'y
midwife sa ilang balay.    Unya ngano man diay?   Aw, kay ug wala kono ang wife na-a man ang maid.

o-o-o-o-o-o-o

Wansapanataym . . .

     Once upon a time, diha'y kutserong taga-Opao nga hadlokan kaayo.  Dili siya mo biyahe sa iyang
tartanilya sa gabi-i kay daghan kono kaayong  sigben ug  abal sa Tanjay.  Labina gyud kono
didto sa  Abogon.     (Ed's note:  'Ping, dili intawon  na tinou-ud!)
     Enewee, ika-usa kono diha, may guihatud siya sa Naga. Pagpa-uli niya, gabi-i na diay.  Bali intawong hadloka niya kay atol nga brown-out, unya dolum kaayo. 
     Pag-agi niya sa puente, nanglimbarot ang iyang balahibo kay may usa ka dakung anino nga mipara
sa iyang tartanilya.  Sa iyang kahadlok, iyang guipasakay.  Gui-paningot intawon siya'g
bugnaw.  Pag-abut na sa menteryo, ning-ingon ag anino:  "Para, dinhi lang 'Dong".    Dayong
nakadungog siya'g kana-as, ug ang anino misulod sa menteryo. 
      Bali na gyud intawong pangurog niya.   Sa kangitngit nakaingon siya:  "Guino-o,  tabangi
intawon ko.  Nagkurog na ko sa kahadlok"     Dayong tubag sa  iyang kabayo,  "Ako pud!"
 

                                Thanks to: Peping Gorospe
                                            Placentia, CA 
                           o-o-o-o-o-o

Napajud Nila (Part II) 
(a sequel)

"Tanjay. . . suskoguinoo,  na-a diha  tanan  magtapok  ang mga gwatsinanggong tawo sa tibook kalibutan" 
        Dr Ernesto S Colina,  (Plant City, Florida) talking affectionately of the town he loves and the people he misses. 

"Tanjay,  bery  bery samok:  even da bottle will  broke,  dey will tapok."
        Manay Teria, ag sa high school pa mi  among suki sa tuba sa tiangge, may
anak patsada.)

"Mao 'tong ako silang gui-ingnan, Pare:  ug gusto niny                  ong mahimong abogado
inyong mga anak,  papuy-a       usa sila diri sa Tanjay".
        the late Mr Amado Zerna,  talking with Mr Santiago Arrieta about the pagka-pilosopo ining mga Tanjayanon, during the first Tanjay USA Fiesta celebration in 1985.
                         o-o-o-o-o-o-o 

               Cannot agwants anymore!

     Nagkasakay nagtupad ning taga-Tanjay, taga-Manjuyod ug taga-Lazi sa Supercat paingon sa Cebu. Mao ni ang ilang conversation:
     Taga-Manjuyod:  Kami sa amo,  ang itlog sa
         manok , mora'g  bola sa tennis ang 
         guidak-on."
     Taga-Tanjay: Aw, kami hinoon sa Tanjay, ang
         itlog sa mga manok  -  ang  usa  ka dosena,
         unom ra kabo-ok. Matay pa,  unom ra 
         kabu--ok, usa ka dosena na.
     Ang taga-Lazi wala ra mag-tingog.  Naminaw.  Nagpasensya  lang.  Later on, ning-andar na pud
ang duha:
     Taga-Manjuyod:  'Bay ang among mga mangga,
         dagku kaayo,  mora'g bola sa softball ang 
         guidak-on.
     Taga-Tanjay:  Aw, ang mangga sa Tanjay,
         tam-is kaayo,ingon ug bola sa basketball 
         ang gui-dak-on."
     Taga-Lazi  (nagkagot ang ngipon, wala  na
         ka-agwanta): Uy, kamo, ang mga mangga sa
         amo, ingon ra'g guidak-on ining akong kumo
         (showing his trembling clenched fist), apan 
         makaguba  kini sa  nawong ni-anang mga 
         tawong bakakon!
Wala na gyud mag-tingog ang duha hangtud na abut sa Cebu.

Acknowledgements:
                        Unom-usa-kadosena - Pete Orcullo
Ingog-kumo joke - Elpi Culi 


                             o-o-o-o-o-o

                    Victoria's Secret
       (As phoned in by Mr. Pat  Adaza, San Jose, Calif)

       Brad, dili ako Tanjayanon, apan nakapamuyo mi sa Tanjay, didto dapit sa Luka, sa wala pa'y
gubat.
       Atong mga tyempoha, dihay among silingan, si Victoria,