Issue Num 18  (Summer,  2004 )                              Page 3                                     ANG TANJAYANON NEWSLETTER            


Go to

Home

page1

page2

page3

page4

page5

page6

page7

page8

page9

page10

page11

page12

...tambal sa kamingaw
                                                                                                                      braddcal@aol.com

Invocation
Give me a sense of humor, Lord, the grace to see a joke. To get some fun out of  life, and pass it on to other folk.
o-o-o-o-o-o-o

The Passion of Christy
Nang Soling: “Uy, Christy,  puyra buyag, ‘Day,  klaro na kaayo nang imong tiyan.  Nganong dili pa man mo pakasal anang imong trato?”
Christy: “Dili usa, Nang, kay di man mosugot iyang pamilya.”
Nang Soling: “Kinsa man, iyang inahan? .. iyang amahan?”
Christy: “Dili. Iyang asawa . . . !”
                    Thanks to  Dorie Fern
                           City of Tanjay              
o-o-o-o-o-o

How's that again?
    Tolo kono ka klase ning  mga lalaki sa Tanjay: ang usa, bright kaayo.  Mo-study ra’g kadiyut, kuha dayon.    Ang ikaduha, dili gani mo-study, apan pag sulod sa klase, mokuha’g examination, tag-as kaayo’g grado.  Ang ikatolo, mopasalipod sa lubi, dayong pangihi.
From the book:              
                    Tall Tales from Tanjay
o-o-o-o-o-o

Tio Doridoy, Pulis
    Diutay ra’y nakahibalo nga kadto si Tio Doridoy’ng pulis bisa’g pasimple-simple ra to siya, pero smart ug intelehente to siya kaayo.   (Apan mas diutay pa juy nakahibalo nga ang tino-ud nga ngalan ni Tio Doridoy’ng pulis  was Sgt. Restituto Torres.)
    Anyway, bayle to sa Abogon.  Si Tio Doridoy maoy na-assign.  Gagubot didto sa kilid do-ul sa kapilya kay ang alad gi-guba, unya daghan kaayong nanglusot.   Sirbato dayon si Tio Doridoy, prrrrrk!  Sus, dalaganay ning mga nanglusot.  Ga-ilag. Gibugtaw silang Tio Doridoy.  Iyang nadakpan si Sepoy. “Arrestado ka!”
“Dili, Tio.  Di ni mahimo, Tio,” nangugat gyud intawon  si Sepoy. “Daghan mi kaayo unya ako ray imong dakpon!”
“Ting,” hinay’ng tubag ni Tio Doridoy, “nakasulay ka ba’g pamingwit ug isda diha sa Tambakan?”
“Ha?  Aw, oo, Tio,” natingalang nitubag si Sepoy.
“Daghan kaayong palangan, di ba?”
“Oo, Tio, baling daghana.”
“Unya, ‘Ting, nadakpan nimo silang tanan?” kalma ra kaayo si Tio Doridoy.
                    Thanks to:  Boy  Cusio
                                     Makati, MM
(Ed’s note: Boy (Artemio, Jr) Cusio, was in town to attend the wedding of nephew Gerard, only son of Peping and Tita Gorospe.  Trivia: Tita is the  younger sister of Boy.    Kono!)
o-o-o-o-o-o-o

Pis be wid yu
Duha ka Tanjayanon, pulos hubog, ga-away:
Dolping: “Unsay gusto nimo: away o samok?”
Lucas: “Na hala,  away lang para walay samok!”
                    Thanks to Leo Mamicpic
                           San Francisco, CA      
o-o-o-o-o-o-o
Typical Tanjayanon, USA
    Si Kanor is the typical Tanjayanon husband.  He is USA (or, as what Dumagueteños say, he is Under Sa Asawa.). So, nanganti siya nga iya gyung pa-ilhon  si Anuncia, iyang heavy-bomber nga asawa, kun kinsa ang hari ug masunod sa ilang balay.  So one hot summer evening, human maka-swim ug tolo ka garapon nga tuba sa tiangge, nanginit na  ang iyang tingkoy, ning uli siya sa ilang balay. Si Anuncia galingkod, nanotpick, nagpaday-a sa tiyan, nag-pahayahay kay busog.   Gitukmod ni Kanor ang pultahan, gido-ol si Anuncia, giwara-wara ang kamot, gitulisok, ug sa macho nga tingog, mi-ingon: “Ikaw Anuncia, gikapoy na ko ining atong sitwasyon.  Kutob karon, inig-abut nako,  imo kong luto-an ug dalitan sa lami  nga pagka-on. Ang mga habol ug unlan sa kama kinahanglan limpyo aron maayo ang akong pagkatulog. Ang akong mga biste, imong labhan ug utawon aron ko maka-ilis kada-adlaw.  Preparahon ang tubig, aron ako maligo.  Unya, inigka-human ko maligo, kahibalo ka ug kinsa’y mo-ilis,, mo-sudlay ug mo-polbos kanako?”
    “Oo, ang mo-embalsamar unya kanimo,” tubag si Anuncia nga wala gani motan-aw kang Kanor.   Yaaa, ha, ha, ha, haaaaaaaaa!
                        Tony T. Ramos
                        (via e-mail)
                        Los Angeles, CA
(Ed’s Note: Tony  says that he is familiar with Tanjay because he used come to visit during his Foundation College days.  “I had a very pretty Tanjayanon girl friend, but, unfortunately, it didn’t work.”    Well, she is one  lucky Tanjayanon girl!!!)  
o-o-o-o-o-o

Research and Development (2)

(Lalaki’ng Tanjayanon)
Diha kono’y ga-research, gi-analyze ning mga lalaki sa Tanjay. Mao ni ilang mga findings (margin of error – 50%?):
1.    Kadtong mga gwapo, mga buluyagon.
2.   Kadtong mga bo-utan, dili pud mga gwapo.
3.   Kadtong mga gwapo ug boutan, mga bayot        pud.
4.    Kadtong mga gwapo, boutan, unya salamat
       sa Gino-o dili unta mga bayot, wala pu’y
       mga trabaho.
5.    Kadtong mga gwapo, boutan, dili mga
      bayot, may mga trabaho, - mga maulawon,
      dili antingong maninguha.
And finally,
6.    Kadtong   mga   gwapo,   boutan,   dili palahubog, dili mga bayot, may mga trabaho, dili maulawon, antigong maninguha, maayong mo-ballroom - ato pung mga paryente!!!!  Ay, piskot!

Conclusion:   It seems that ang tanang tawo sa Tanjay puros mga paryente.   Everybody ten years older than you is a Tiyo or a Tiya. That’s why most of their women nangaminyo sa mga machos and gwapos from other places, and Tanjayanon men married other lovely charming  women from outside of Tanjay. (… and, fortunately did  not  become USA!)
o-o-o-o-o-o-o
Back   | Top   | Next