Issue Num 17  (Spring,  2003 )                                         Page 3                                        ANG TANJAYANON NEWSLETTER
           

Go to

Home

page1

page2

page3

page4

page5

page6

page7

page8

page9

page10

page11

page12

...tambal sa kamingaw
                                                                                                                      braddcal@aol.com

My big fat wedding

This was sometime in the late 50's.  Sakay mi si Elpi Culi sa Colina Trans pa-ingon sa Dumaguete.  Galalis ni si Isko (Catacutan, akong classmate sa elementary) nga maoy  conductor, ug si Manay Berinang tambok (not her real name).   Si Manay Berina pa-ingon sa Amlan kay mo-attend ug kasal.   Unya pagsakay kono niya, gi-ingnan kono dayon siya ni Isko: "Ayaw diha'g bilangkad, ‘Nang, aron makalingkod ning ubang pasahero".  
     Nangisug gyud si Manay Berina.   Suko kaayo.  Iyang gi-ingnan si Isko, "Uy, Isko, na-anad na gyud ka.  Ako, ug mosakay ko sa laing truck, wala gyud ko'y problema didto."
     Tubag si Isko: "Aw, kami pud ‘Nang.  Ug mosakay ka sa laing truck, wala pud mi problema diri."
                         From the book:    Tall Tales from Tanjay
o-o-o-o-o-o-o

Gift of Love

“Pare, baling gwapoha ng imong sapatos!”
“Bitaw.  Surprise gift ni kumare mo.”
“Surprise?  Ngano, unsa ma’y occasion?”
“Wala lang.  Nasayo ko’g  pa-uli gikan sa trabaho gabi-i, ug nakita ko lang ni sa ilalum sa among katre.  Diha pa gani to’y karsones, apan dili exacto nako.”

                                     Thanks to Engr Cyrus Alonso
                                                        PNOC, Dumaguete City

o-o-o-o-o-o

Memories of Eras

     Ika-usa kono diha, na-uli ni si Eras gikan sas simbahan,  Iya dayong gi-ingnan iyang sister si Annie: “Nang, intawon pud ang mga pungkol.  Dili na sila pakalawaton ni Padre Amin”.
“Ha, pasagad ra pud ka! Madahan pud si Padre Amin!”
So, ilang gisusi sa simbahan.  Ug to-ud man,  sa pwerta sa simbahan,  nga tungod sa iyang pagka-sagrado nga pare, mibutang ug usa ka “anunsyo si Padre Amin:   DILI PAKALAWATON SA LAWAS  SA ATONG GINOO KADTONG MGA MUGBOG SININA, DAGKUG LI-AB, UG KADTONG MGA WALAY BUKTON”.    
* * * * *

        Diha kono’y amigo si Eras nga  si Agosto (ambut unsa to’y


apelledo).  Na-accidente ni siya unya namatay.   Danta’g pila ka
bulan, na-accidente pud si (former Mayor) Julio (Garcia).   Dayon konong ingon ni Eras:  Intawon pud ang Tanjay.  Pulo na lang ka bulan ang nabilin.   Nangutana kono si Annie: Unsa’y napulo ka bulan na lang?  Ngano man?
       Tubag si Eras:  Kay intawon  wala na’s Julio, wala na’s Agosto  . . .

(Ed’s note:  “Eras” is the late Heradio S. Oracion, who we dearly miss.  We  always happily  remember him as the life of all our gatherings, then.   Annie, her pretty sister, is the wife of our cousin, Mr Alfredo Ligo, who is  among the  top educators in  the Division of Negros Oriental and the proud parents of Tanjay‘s most eligible bachelor, Dr Julius O. Ligo.)
o-o-o-o-o-o-o-o

Y2K Sa Tanjay

       Bradd, just like the rest of the world, nagubot ang Tanjay pag-abut sa  bag-ong millennium Year 2000.   So in anticipation of the problems unique with Y2K,  some Bisayan words were changed to conform with the Y2K situation.   Here’s a sampling:  
             Uhaw  Y2BIG                        Nagpulaw Y2LOG
             Libat Y2NONG                     Pisot Y2LE
             Mingaw Y2PAD                  Yabag Y2NO
             Di-mangariyos Y2SOK        Bayot Y2MOY
             Pislat ug dughan Y2TOY    Basa Y2ALYA   

                                       Thanks to Bello S. Balbuena
                                                          Sacramento, CA
- - - - -
Ni-a pa gyud . . .

    Banda walay trumpet Y2ROTOT
    Gamantenir ug cerveza  Y2BA
    Dagat sa Lawton gilimpyohan  Y2YUM
    Mga buta managhigugma-ay  Y22KANAY    

                                         Thanks to
                                         Ms.Clarissa Girasol-Schor
                                                  Pasadena, CA
o-o-o-o-o-o

Barber Supercut

     Bag-ong minyo si Tanciong barbero.One day while nang-alot siya,  ningsulod sa iyang barberohan si Polding. “’Ciong, unsa man?  Dugay pa?”   

Back   | Top   | Next